Blog o muzyce
Muzykoterapia w chorobach dziecięcych
Muzykoterapia w chorobach dziecięcych

Muzykoterapia w chorobach dziecięcych

W ostatnim czasie zaobserwowano bardzo niepokojącą tendencję, związaną ze wzrostem częstości zapadalności na różnego rodzaju jednostki chorobowe wśród dzieci. Nie bez znaczenia na taki stan rzeczy pozostał rozwój medycyny, który pozwala utrzymać dzieci przy życiu, nawet kosztem ich sprawności ruchowej czy też intelektualnej. Istnieje wiele metod terapeutycznych, stosowanych dla konkretnych jednostek chorobowych, w tym można znaleźć również metody, skierowane wyłącznie dla dzieci.

Muzykoterapia od wielu lat jest uważana za jedną z bardzo skutecznych terapii uzupełniających dla wielu chorób, takich jak zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce czy autyzm. Poniekąd nie ma nic dziwnego w skuteczności muzykoterapii, każdy z nas z własnego doświadczenia wie, jak bardzo duży wpływ ma muzyka na nasze emocje. Na dzieci, zarówno te chore, jak i zdrowe, muzyka działa w takim samym stopniu, pozwalając wyzwalać spontaniczne odruchy i okazywać emocje, przed czym my, dorośli ludzie, po prostu się powstrzymujemy.
Wpis zawdzięczamy: